Personuppgiftshantering elever i grundskolan - Fridhem

5752

Hantering av personuppgifter inom socialtjänst och - Alvesta

Anmälan om barn som misstänks fara illa. Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara  Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, sodertalje.se. Vad är en personuppgift? Tumregel: all sorts  Dina personuppgifter ska alltid behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Detta innebär att kommunen alltid måste ha en laglig grund för att få behandla dina  På denna sida beskrivs övergripande hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter.

  1. Skriva arbetsansökan
  2. Hrf arbetsgivarintyg
  3. St eriksbron
  4. Eu migrationspolitik bpb
  5. Parkering hogdalen

att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. • Personuppgiftsansvariga behöver kontinuerligt överväga säkerhetsåtgär-dernas lämplighet och alltid kunna visa att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling följs. • Socialtjänsten behandlar personuppgifter som är känsliga på samma nivå Personuppgiftsbehandling i socialtjänsten handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Brottsdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Däremot ska socialtjänsten beakta brottsdatalagen när det gäller behandling av personuppgifter som rör verkställigheten av påföljder. Det kan till exempel handla om olika beslut om tvångsvård och om tvångsåtgärder som vidtas därvid.

Personuppgiftsbehandling - Kunskapsskolan Sverige AB

Orosanmälningar till socialtjänst. Rättslig skyldighet Skolans uppdrag.

Digital Vård och Omsorg RISE

Personuppgiftsbehandling socialtjänst

”[B]ehandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande person­ uppgifter eller … Personuppgiftsbehandling elev. För grundskoleelev behandlar vi följande typer av personuppgifter: Adress, E-postadress, Grupp medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Specialkost, Dokumentation vägledningssamtal, Vårdgivarens avvikelserapport, Kommunens utbetalningsunderlag, Elevhälsans testmaterial Personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning. Personuppgifter kan dock komma att hanteras av myndighet eller kommun vid utredning av brott, meddelande till socialtjänst med anledning av störning samt uppsägning, vid bostadsanpassning eller då vi är skyldiga att lämna ut annan uppgift. Rättsfrågor vid personuppgiftsbehandling vid systematisk uppföljning samt användning av digital kommunikation med brukare.

Personuppgiftsbehandling socialtjänst

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara  Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, sodertalje.se. Vad är en personuppgift? Tumregel: all sorts  Dina personuppgifter ska alltid behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Detta innebär att kommunen alltid måste ha en laglig grund för att få behandla dina  På denna sida beskrivs övergripande hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina   25 maj 2018 för personuppgiftsbehandling återfinns i Artikel 6 a-f i Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2003:763) med flera? 23 okt 2014 andra skedet avseende personuppgiftsbehandling. hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som informations- hanteringen ska utgå  25 maj 2018 Personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning myndigheter såsom skatteverket, polisen och socialtjänsten, kundundersökningsföretag,  Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Juha jaakkola

Personuppgiftsbehandling socialtjänst

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50. BRIS 116 111. Socialjour 042 - 10 68 69 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den Personuppgiftsbehandling Inledning EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter.

Information om kommunens personuppgiftsbehandling. Det viktigt att du som kommuninvånare känner dig trygg med att vi som kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.
Elle brunsdale

boda tandläkare
kollektivtrafik engelska
lon 17 ar
socionom master göteborg
korta yh utbildningar
trafikvakt lon

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag Del 2 SOU 2020_47

Därtill finns kompletterande bestämmelser i svenska lagar och andra författningar. Personuppgiftsbehandling i hälsodata- och socialtjänstregister Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister bygger på personnummer och uppgifterna rapporteras in från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här kan du läsa om dina rättigheter som registrerad och hur dina personuppgifter behandlas. Begära rättelse, radering, invändning mot eller begränsning av personuppgiftsbehandling hos Socialnämnden Rättelse av personuppgifter.


Melanders sill
rorligt arbete

Socialtjänst - Bjuvs kommun

Därför ser  Lagar och förordningar · Uppdrag psykisk hälsa · Socialtjänstens uppdrag barn och unga Du är här: Startsida / Fakta om Åmål / Personuppgiftsbehandling.

Förordning 2001:637 om behandling av personuppgifter

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar. IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd.

Syftet med behandlingen är att, i enlighet med Barnahus Jämtlands läns verksamhetssyfte, erbjuda barn som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott ett omhändertagande som är anpassat efter barnets behov i samband med brottsutredningen och andra åtgärder kopplade socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomsmedicin och Kvinnokliniken. Socialtjänsten Essunga kommun Telefon 0512-570 81 Måndag -fredag kl. 10.00 - 16.00. Chef social sektor Björn Franke Telefon0512-572 00 E-post till Björn Franke.