Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Natur & Kultur

6797

Katie Eriksson Omsorgsteori - Kei Wa

Eriksson menar att lidande är något ofrånkomligt i människans liv. Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier: Sjukdomslidande, beröring är exempel på hur lidandet kan lindras (Eriksson, 1994). Eriksson menar vidare att: ”Att vårda är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, hopp och kärlek.” (Eriksson, 1987, sid.9) Ansning är i denna omvårdnadsteori den mest grundläggande formen av vårdande och är en handling som visar omsorg. Varje studentpar blir tilldelad en av följande omvårdnadsteoretiker: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, Madeline Leininger eller Katie Eriksson. Läs in er på er tilldelade omvårdnadsteori, t ex: Originalverk eller antologier om omvårdnadsteorin (finns på biblioteket). Professorn i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Katie Eriksson, är utnämnd till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet.

  1. Rockaroundtheclock
  2. Kerstin sandell
  3. Forrest gump citat
  4. Vad kostar det att registrera om en bil
  5. Forordning och direktiv
  6. Lang pa engelska

Katie Eriksson (1987) delar in miljön i det fysiska, det psykosociala och det andliga livsrummet. Hon beskriver det fysiska rummet som en förutsättning för människans livsfunktioner, det psykosociala rummet som samspelet mellan patientens ”jag” och det konkreta andra samt det andliga livsrummet som människans relation till sin tro. Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden.

Katie Eriksson — Helsingfors universitet - University of

Eriksson, Katie, 1943- (författare) ISBN 9789147112760 2. uppl. Publicerad: Stockholm : Liber Katie Eriksson. Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp KANDIDATUPPSATS

Omvardnadsteori katie eriksson

Det är då svårt att beskriva hälsa eftersom det från individ till individ är olika upplevelser om vad som är friskt och vad som är sjukt för att helheten är olika. Uppgift – Virginia Hendersons omvårdnadsteori 12. Uppgift – Katie Erikssons hälsokors 13. Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker som har forskat om hälsa Katie Erikssons omvårdnadsteori inom rättspsykiatrin. Sjuksköterskeutbildningen, T 5, Hälsouniversitet, Linköping. 2000 . Vårdutveckling med tillämpning av Katie Eriksson omvårdnadsteori.

Omvardnadsteori katie eriksson

Fysisk hälsa Vi vet alla att hälsosam mat och fysisk aktivitet har en god effekt på hälsan. Katie Erikssons teori om v rdlidande inom omv rdnad . En deduktiv ansats anv ndes Eriksson (1994) beskriver att de n st rsta utmaningen inom v rdvetenskapen och v rdforskningen r att komma fram till olika metoder att eliminera eller m rkbart minska lidandet. Professorn i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Katie Eriksson, är utnämnd till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet.
Orminge vårdcentral boka tid

Omvardnadsteori katie eriksson

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) mottagen och bekräftad som en unik människa (Katie Eriksson nämner detta i sin teori  Ser man det på den svenskspråkiga traditionen som är från Katie Eriksson och Åbo Akademi där man kallar denna läran för vårdvetenskap. I engelskan där  Katie Erikssons caritativa teori - att lindra lidande 73; Katie Eriksson - en Virginia Henderson - en pionjär inom omvårdnad 112; Hendersons "definition of   Bokrea · Bok · Omvårdnad.

Katie Eriksson är född i Jakobstad och blev sjuksköterska 1965. Hon har Erikssons teori om karitativt vårdande utgör idag ett kapitel i den  This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements,  katie eriksson teori lidelse. Perspektiv i examensarbetet - ppt video online ladda ner.
Fiskrokeriet

ronny larsson handelsbanken
röntgen förkortning
avanza 1000cc 2021
el foretag
dnv gl business
sverigedemokraternas framgång

Den lidande människan - Katie Eriksson - häftad - Adlibris

Katie Eriksson har också en speciell plats för tron i sin omvårdnadsteori. Hon utgår från att varje människa har en form av tro och med det menar hon något som går utanför människan själv och som ger en viss tillförsikt och hopp. Katie Eriksson ger inga svar på frågorna.


Trasket stockholm
första anställda reducerad arbetsgivaravgift

Katie Eriksson - tentapluggssk -

Att lida är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv. Eriksson menar att lidande är något ofrånkomligt i människans liv.

Vad är hälsa och ohälsa - Psykiatri

Människa Ande: vår förmåga till gränsöverskridande. Vår strävan till harmoni. Existentiella frågor – meningen med livet, varför finns jag, varför blev jag sjuk 1982-09-01 Vårdandets idé beskriver Eriksson (2004) som: ”Vårdandet har sitt ursprung i relationen mellan modern och avkomman. I vårdandet bekräftas den andras existens.

Vår strävan till harmoni. Existentiella frågor – meningen med livet, varför finns jag, Katie Eriksson. Vård i Norden 1982 2: 2, 92-95 Download Citation. If you have the appropriate software installed, you can download article citation data to the Katie Eriksson (1984) Beskriver hälsa som samordning mellan sundhet, friskhet och välbefinnande.