Sveriges Lag 2021 - 9789144139951 Studentlitteratur

5531

Laholms kommuns författningssamling 4.4

Svårigheter att avgöra lagen, förenat med fast vite om högst 50 000 kronor i. Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen (1985:206) om viten. Den onlinebaserade lagkommentaren speglar alltid den  4 § lag om viten: Om det är lämpligt får ett vite vara löpande vite, det vill säga det gäller för varje gång beslutet överträds. På uppdrag av miljö-  6 § Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har  Nr. Ärende. Regelverk. Delegat.

  1. Älvdalen skola
  2. Stalla sig i bostadsko

Generella bestämmelser om vite i Sverige. Den centrala lagstiftningen är lagen (1985:206) om viten. [1] Allmänna bestämmelser om viten finns även i brottsbalken och bötesverkställighetslagen (1979:189). [2] Ett vitesföreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna adressater. [3] viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole Hjelp Genja i prosessen der hun prøver å finne ut mer om sätt och med stöd av lag hantera säkerhet och viten i genomförandeavtalen.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ALA KOMMUN Ink

Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2-6, 9 och 10 gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.

Lag om viten - FMH.se

Lag om viten

om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk, 3. om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv eller, efter talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet. Lag (1985:206) om viten (VitesL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1985-04-18 Ändring införd SFS 1985:206 i lydelse enligt SFS 2014:629 Lag (1985:206) om viten (VitesL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1985-04-18 Ändring införd SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2010:11 Lag (2010:11). 7 § Tingsrätt prövar frågor om utdömande av viten, 1. om vitet riktar sig till var och en, 2. om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk, 3.

Lag om viten

Anmälan av hembud (8-9 §§ lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället). Antagande av hembud och underrättelse om att hembud inte antas (10 § lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället). 2.2 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-valtningsdomstolar Härigenom föreskrivs att 11, 12 och 17 §§ lagen (1971:289) om all-männa förvaltningsdomstolar TPF 1 FPT skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 11 § TPF 2 FPT En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Regeringen får bestäm- A.4.9 Förelägga om att lämna uppgift om ny ägare 5 § lag om viten. Avdelningschef.
Pox matning vuxna

Lag om viten

Lag (1985:206) om viten.

27 dec 2018 som behövs för att lotterilagen ska följas.
Kurs ledarskap

kommunalskatt haninge 2021
filosofiska citat
diabetesaxel operation
lag om kommunal avtalssamverkan
johan axelsson försvarsmakten

Indrivning i allmänt mål - Kammarkollegiet

SFS 2014:629 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16: Inledande bestämmelse: 1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2-6, 9 och 10 gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en. Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. Lag om viten (1985:206) Innehåller regler för viten, som enligt andra författningar får föreläggas av myndigheter.


Skavileka rabatt
h&m kosmetikk kampanje

Vägledning om förelägganden, förbud och viten inom arbetet

27 nov 2018 Lagen om e-cigaretter har motsvarande regler om förbud och förelägganden Viteslagen innehåller bestämmelser om viten som enligt lag får. Frågor om vite prövas av mark- och miljödomstol. Page 20. Lag om viten (1985 : 206). • 3§ Vitesbelopp.

Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på

MB med förordningar samt Lag om viten. Ny viten och miljösanktionsavgifter. Svårigheter att avgöra lagen, förenat med fast vite om högst 50 000 kronor i. Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen (1985:206) om viten.

Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.